โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

มญชริษา แย้มศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สนใจสมัครเรียน
มากที่สุด
มาก
ไม่แน่ใจ
ขอคิดดูก่อน
ไม่สนใจ
ดูผลโหวด
การสมัครเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2012
ปรับปรุง 11/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 368771
Page Views 583148
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กันทรวิชัย
2 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
4 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
5 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
6 โรงเรียนบ้านเปลือยดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
7 โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
8 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
9 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย 0-4373-6127
10 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
11 โรงเรียนบ้านดอนนา ขามเรียง กันทรวิชัย
12 โรงเรียนบ้านขามเรียง ขามเรียง กันทรวิชัย
13 โรงเรียนบ้านมะกอก ขามเรียง กันทรวิชัย
14 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง กันทรวิชัย
15 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง กันทรวิชัย
16 โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
17 โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
18 โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
19 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
20 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
21 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
22 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
23 โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
24 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม นาสีนวน กันทรวิชัย
25 โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน กันทรวิชัย
27 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
28 โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน กันทรวิชัย
29 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย
30 โรงเรียนบ้านหวาย นาสีนวน กันทรวิชัย
31 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย
32 โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย
33 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย
34 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า กันทรวิชัย
35 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน มะค่า กันทรวิชัย
36 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า กันทรวิชัย
37 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย
38 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย
39 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า กันทรวิชัย
40 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า กันทรวิชัย
41 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย
42 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย
43 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย
44 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ศรีสุข กันทรวิชัย
45 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย
46 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข กันทรวิชัย
47 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
48 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
49 โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
50 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
51 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
52 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
53 โรงเรียนกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย
54 โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ กันทรวิชัย 0-4378-9004
55 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ กันทรวิชัย
56 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย (043) 789014
57 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ กันทรวิชัย 043744320
58 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กุดรัง
59 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดรัง
60 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง กุดรัง
61 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง กุดรัง
62 โรงเรียนบ้านกุดรัง กุดรัง กุดรัง
63 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ กุดรัง
64 โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ กุดรัง
65 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์ กุดรัง
66 โรงเรียนบ้านหนองโดน นาโพธิ์ กุดรัง
67 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ กุดรัง
68 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง
69 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง
70 โรงเรียนบ้านหนองแหน นาโพธิ์ กุดรัง
71 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง
72 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง หนองแวง กุดรัง
73 โรงเรียนบ้านจอมทอง หนองแวง กุดรัง
74 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หนองแวง กุดรัง
75 โรงเรียนบ้านหนองแคน ห้วยเตย กุดรัง
76 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ห้วยเตย กุดรัง
77 โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยเตย กุดรัง
78 โรงเรียนบ้านโสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง
79 โรงเรียนบ้านหนองบอน เลิงแฝก กุดรัง
80 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง
81 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก กุดรัง
82 โรงเรียนบ้านโสกกาว เลิงแฝก กุดรัง
83 โรงเรียนบ้านบ่อแก เลิงแฝก กุดรัง
84 โรงเรียนบ้านโนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม
85 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา กุดปลาดุก ชื่นชม
86 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม
87 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ชื่นชม ชื่นชม
88 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชม ชื่นชม
89 โรงเรียนบ้านผือ หนองกุง ชื่นชม
90 โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง ชื่นชม
91 โรงเรียนบ้านกุดจอก หนองกุง ชื่นชม
92 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง ชื่นชม
93 โรงเรียนบ้านส้มกบ เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
94 โรงเรียนบ้านผักแว่น เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
95 โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ บรบือ 043-750060
96 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ บรบือ 043-706163
97 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ 0-4372-4903
98 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ บรบือ 043770494 ,043750170
99 โรงเรียนบ้านแดง ยาง บรบือ 0810555700
100 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ยาง บรบือ 0898647351
101 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา) หนองคูขาด บรบือ 0823143593
102 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง บรบือ 086-2203959
103 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองสิม บรบือ 0-4377-0059
104 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก บรบือ 087-9448162
105 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา โนนแดง บรบือ 043724181
106 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง บรบือ 0-1799-4471
107 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน กู่ทอง เชียงยืน
108 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา กู่ทอง เชียงยืน
109 โรงเรียนบ้านกู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน
110 โรงเรียนบ้านหนองชาด กู่ทอง เชียงยืน
111 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง กู่ทอง เชียงยืน
112 โรงเรียนจันทนภาคึกษา กู่ทอง เชียงยืน
113 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กู่ทอง เชียงยืน
114 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กู่ทอง เชียงยืน
115 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน เชียงยืน
116 โรงเรียนจินดาอารมณ์ ดอนเงิน เชียงยืน
117 โรงเรียนบ้านค้อ ดอนเงิน เชียงยืน
118 โรงเรียนบ้านผำ ดอนเงิน เชียงยืน
119 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน
120 โรงเรียนบ้านนาทอง นาทอง เชียงยืน
121 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นาทอง เชียงยืน
122 โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) นาทอง เชียงยืน
123 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก หนองซอน เชียงยืน
124 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) หนองซอน เชียงยืน
125 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว เชียงยืน เชียงยืน
126 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว เชียงยืน เชียงยืน
127 โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า เชียงยืน เชียงยืน
128 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน
129 โรงเรียนบ้านหนองแวง เชียงยืน เชียงยืน
130 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน เชียงยืน
131 โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน เชียงยืน
132 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล เชียงยืน เชียงยืน
133 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน เชียงยืน
134 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เสือเฒ่า เชียงยืน
135 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เสือเฒ่า เชียงยืน
136 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสือเฒ่า เชียงยืน
137 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เสือเฒ่า เชียงยืน
138 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม เสือเฒ่า เชียงยืน
139 โรงเรียนบ้านโคกข่า เสือเฒ่า เชียงยืน
140 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน เชียงยืน
141 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เหล่าบัวบาน เชียงยืน
142 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เหล่าบัวบาน เชียงยืน
143 โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง เชียงยืน
144 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว โพนทอง เชียงยืน
145 โรงเรียนบ้านโพน โพนทอง เชียงยืน
146 โรงเรียนบ้านหนองไห โพนทอง เชียงยืน
147 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม 0-4373-6793
148 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
149 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
150 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 0-4371-1512
151 โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล ตลาด เมืองมหาสารคาม 043-721991 มือถือ095-1793456
152 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
153 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 0-4371-1067
154 โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา ตลาด เมืองมหาสารคาม
155 โรงเรียนผดุงนารี ตลาด เมืองมหาสารคาม
156 โรงเรียนศิโรรัตน์ ตลาด เมืองมหาสารคาม
157 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตลาด เมืองมหาสารคาม
158 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 043721957
159 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
160 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
161 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
162 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
163 โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
164 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
165 โรงเรียนพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
166 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
167 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
168 โรงเรียนบ้านอุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
169 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
170 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
171 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม 0-4390-0088
172 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
173 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
174 โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
175 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
176 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม 0-4376-8768
177 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม 0-4379-5053
178 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
179 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
180 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
181 โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
182 โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
183 โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
184 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
185 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองโน เมืองมหาสารคาม
186 โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน เมืองมหาสารคาม
187 โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม
188 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม
189 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
190 โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
191 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
192 โรงเรียนบ้านเกิ้ง เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
193 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
194 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
195 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
196 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม
197 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม
198 โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม
199 โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม
200 โรงเรียนนิคมบ้านหัน เขวา เมืองมหาสารคาม
201 โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) เขวา เมืองมหาสารคาม
202 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม
203 โรงเรียนบ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) เขวา เมืองมหาสารคาม
204 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม
205 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
206 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
207 โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
208 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
209 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
210 โรงเรียนมหาวิชานุกูล แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
211 โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
212 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม 0-4376-8773
213 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
214 โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม 043-711221
215 โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
216 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
217 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
218 โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
219 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
220 โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
221 โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
222 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ แกดำ
223 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ
224 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ
225 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ แกดำ
226 โรงเรียนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ
227 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง แกดำ
228 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง แกดำ
229 โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง แกดำ
230 โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง แกดำ
231 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง แกดำ
232 โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง แกดำ
233 โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง แกดำ
234 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง แกดำ
235 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ แกดำ
236 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ แกดำ
237 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ แกดำ 043-787174
238 โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ แกดำ
239 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ แกดำ
240 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำ แกดำ
241 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล แกดำ
242 โรงเรียนบ้านนาคูณ โนนภิบาล แกดำ
243 โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล แกดำ
244 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกดำ
245 โรงเรียนบ้านวังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย
246 โรงเรียนบ้านทิพโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย
247 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ ดอนกลาง โกสุมพิสัย
248 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย 0-4376-4054
249 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
250 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
251 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
252 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
253 โรงเรียนบ้านผักหนอก ยางน้อย โกสุมพิสัย
254 โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย โกสุมพิสัย
255 โรงเรียนบ้านป่าเป้า ยางน้อย โกสุมพิสัย
256 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ ยางน้อย โกสุมพิสัย
257 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย
258 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วังยาว โกสุมพิสัย
259 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว โกสุมพิสัย
260 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย
261 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ วังยาว โกสุมพิสัย
262 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
263 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
264 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
265 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว หนองบอน โกสุมพิสัย
266 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย
267 โรงเรียนบ้านโนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย
268 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย
269 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย หนองบัว โกสุมพิสัย
270 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย
271 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง หนองบัว โกสุมพิสัย
272 โรงเรียนบ้านคุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย
273 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย 0-4375-0031
274 โรงเรียนบ้านคุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย
275 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
276 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
277 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
278 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
279 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
280 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
281 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
282 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง โกสุมพิสัย
283 โรงเรียนบ้านศรีสุข หัวขวาง โกสุมพิสัย
284 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย
285 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย หัวขวาง โกสุมพิสัย
286 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง โกสุมพิสัย
287 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หัวขวาง โกสุมพิสัย
288 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ หัวขวาง โกสุมพิสัย
289 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง หัวขวาง โกสุมพิสัย
290 โรงเรียนบ้านโชคชัย หัวขวาง โกสุมพิสัย
291 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
292 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร่ โกสุมพิสัย
293 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
294 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา เขวาไร่ โกสุมพิสัย
295 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย
296 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย 0-4376-2075
297 โรงเรียนบ้านวังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
298 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
299 โรงเรียนบ้านวังกุง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
300 โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) เขื่อน โกสุมพิสัย
301 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ เขื่อน โกสุมพิสัย
302 โรงเรียนบ้านเลิงบัว เลิงใต้ โกสุมพิสัย
303 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย
304 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
305 โรงเรียนบ้านหนองหอย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
306 โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย
307 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน เหล่า โกสุมพิสัย
308 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู เหล่า โกสุมพิสัย
309 โรงเรียนบ้านเขวา เหล่า โกสุมพิสัย
310 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แก้งแก โกสุมพิสัย
311 โรงเรียนบ้านหัวขัว แก้งแก โกสุมพิสัย
312 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ แก้งแก โกสุมพิสัย
313 โรงเรียนบ้านโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์ แพง โกสุมพิสัย
314 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย แพง โกสุมพิสัย
315 โรงเรียนบ้านแพง แพง โกสุมพิสัย
316 โรงเรียนบ้านหนองโก แพง โกสุมพิสัย
317 โรงเรียนบ้านป่าปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
318 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
319 โรงเรียนบ้านดอนสันติ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
320 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
321 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย
322 โรงเรียนบ้านโพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
323 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย
324 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โพนงาม โกสุมพิสัย
325 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย