โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มญชริษา แย้มศรี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต พึ่งพิมาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-ปัจจุบัน