โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ให้มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ คิดเป็นแก้ปัญหาได้ดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีความรักในด้านการพยาบาล พร้อมและสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีความสุข
ปรัชญา
เรียนง่าย จบเร็ว มีงานรองรับ