โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
ประวัติโรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
        โรงเรียนมหาสารคามการบริบาลเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อยู่ในความดูแลของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานบริหารการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดสอน หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือนายรักษ์เกียรติ  พึ่งพิมาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างมั่นคง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนทุกคน