โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 59 ปฐมนิเทศน์นักเรียนรุ่นที่24

แต่งกายชุดเรียบร้อย
23 ก.ค. 60 ถึง 24 ก.ค. 60 นักเรียนเข้าหอพักและรายงานตัวรุ่นที่24
นักเรียนเข้าหอพักเเละรายงานตัว รุ่นที่24