โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่28
แต่งกายสุภาพ
ณ รร มหาสารคามการบริบาล
25 พ.ย. 61 ถึง 26 พ.ย. 61 นักเรียนรุ่นที่28 เข้าหอพัก
31 ก.ค. 61 ถึง 01 ก.ค. 61 เรียนเรียนภาคทฤษฎี
30 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่27
แต่งกายเรียบร้อย