โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 นักเรียนรุ่นที่27 เปิดเรียน
26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่26
นักเรียนรุ่นที่26 ปฐมนิเทศ
25 มี.ค. 61 ถึง 26 มี.ค. 61 นักเรียนเข้าหอพัก
สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักหอพักฟรี เข้าหอวันนี้จ้า
แต่งกายชุดเรียบร้อย