โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
102/2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามโรงหนังmvp)   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043-721991 มือถือ095-1793456
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 1500000
ไฟล์ดาวน์โหลด : PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.5 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :